microfon cabinet

Termeni si conditii de achizitionare a produselor

Ora de relaxare

Termeni şi condiţii de achizitionare a programului audio Ora de vis si a sesiunilor din cabinet sau online – Contract incheiat la distanță 

Psihoterapeut : Nicoleta Boghianu, psiholog specializat in Hipnoza clinica, relaxare si terapie ericksoniana, inregistrata la Colegiul Psihologilor din Romania, cod personal 03186. Cabinet Individual de Psihologie Nicoleta Boghianu, CIF:26895210
Partenerul exclusiv care poate folosi programul de hipno-psihoterapie structurat de psih. Nicoleta Boghianu este Victor Adrian Gavrilov,  psiholog specializat in Hipnoza clinica, relaxare si terapie ericksoniana, inregistrat la Colegiul Psihologilor din Romania, cod personal 03186 . Cabinet Individual de Psihologie Victor Adrian Gavrilov, CIF: 37220153

 

CAP. I. Condiţiile generale de participare

Art.1 – Programul de hipno-psihoterapie cu care lucram este descris aici: https://www.terapie-in-hipnoza.ro/arta/programul-de-hipno-psihoterapie/5873 Efectele terapeutice si de dezvoltare personala sunt in functie de resursele clientului, de potentialul lui, de capacitatea sa de a trai o transa hipnotica, cat si de gradul sau de implicare in terapie.
Art.2 – Prin achizitionarea programului audio Ora de Vis sau a terapiei online vă exprimaţi acordul faţă de respectarea Termenilor si Conditiilor, care se aplică tuturor clientilor nostri. Participarea la sedintele de psihoterapie din cadrul programului nostru este permisă exclusiv persoanelor peste 18 ani, fiindca acest program l-am construit pentru adulti.
Art.3 – Odată cu achitarea taxei de achizitionare a sesiunilor programului audio sau a sedintelor online, clientul (denumit in continuare „client”) certifică faptul că a citit şi înţeles informaţiile furnizate pe pagina web a cabinetului şi declară în mod expres că achitarea contravalorii taxei de achizitionare echivalează cu acordul personal privind toate condiţiile de participare la terapie, iar pe cale de consecinţă se obligă să respecte toate clauzele acestui contract încheiat la distanţă. Orice alte susţineri ulterioare contrare sunt neavenite.
Art.4 –  “Clientul” pentru a putea desfășura o sedință online trebuie să acceseze platforma de pe un dispozitiv dotat cu cameră video și microfon (telefon, tabletă sau laptop). Pentru sedintele audio este necesar doar sa aiba acces la internet.
Art.5 –  Cu o adresă de email se poate inregistra o singură persoană. Programarea sedintei se confirmă de către psihoterapeut după efectuarea plăţii.
Art.6 – Se emite factură tuturor clientilor, motiv pentru care se solicită datele de facturare. O factură emisă pe persoană fizică, nu se poate reface pe persoană juridică şi nici invers. Nu se acceptă plăţi in rate!
Art.7 – Odată cu achizitonarea serviciului, clientul este de acord cu întroducerea datelor personale (nume şi email) în baza de date a terapeutului, cu scopul de a-i furniza serviciul solicitat. Aceste informaţii sunt protejate conform Legii nr. 677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Ulterior, oricând clientul are posibilitatea să solicite stergerea acestor informatii de către psihoterapeut.

 

CAP. II. Obligaţiile psihoterapeutului în legătură cu sedintele achizitionate sunt următoarele

Art.8 – să respecte programarea stabilita de comun acord cu clientul (telefonic sau prin email).
Art.9 – să pună la dispozitia clientului informatiile necesare pentru a ajunge la locatia stabilită pentru desfăşurarea sedintei de terapie;
Art.10 – psihoterapeutul nu isi asumă nici o responsabilitate cu privire la calitatea internetului si eventuale probleme de conexiune, care ar putea impiedica participarea nestânjenită la eveniment, intrucât functionalitatea internetului nu este o problemă imputabilă lui ci este riscul asumat de participant;
Art.11  – psihoterapeutul este obligat să emită facturi participanţilor; factura emisa pe persoana fizica nu se poate modifica ulterior pe persoana juridica si nici invers!
Art.12 – pasihoterapeutul este obligat să asigure accesul la serviciul audio sau online solicitat.
Art.13 – pasihoterapeutul nu este răspunzător pentru felul în care  clientii folosesc informaţiile primite în cadrul sedintelor de terapie.

 

CAP. III. Drepturile Clientului

Art.14 – clientul are dreptul sa beneficieze de  sedintele achizitionate, in conditiile stabilite de comun acord (programare, timp de utilizare).

 

CAP. IV. Obligatiile Clientului 

Art.15 – să achite integral taxa de achizitionare a serviciilor solicitate.
Art.1 – să acceseze platforma Zoom doar de pe un singur dispozitiv (ori telefon, ori computer/laptop)- nu vom putea da acces clientilor de pe două dispozitive;
Art.17 – să testeze funcționalitatea microfonului și a camerei video înainte de a se conecta;
Art.18 – să intre in sala de prezentare Zoom cu camera web pornită  și să rămână pe tot parcursul sesiunilor cu camera web deschisă, din respect față de psihoterapeut și față de ceilalţi participanţi din sală.
Art.19 – să  aibă conexiune bună la internet, asigurându-se astfel din timp că va putea parcurge intreaga sedinta de terapie in condiţii perfecte.

 

CAP. V. REGULI DE CONDUITA 

Art.20 – Confidențialitatea: tot ce se prezintă in timpul sesiunilor este strict confidențial – si se ofera doar celor care participă şi care au achitat taxa de participare.

 

CAP. VI.  LOC DE DESFASURARE

– Sesiunile online se desfasoara pe platforma zoom.

– Programul audio il gasiti pe site-ul cabinetului aici: Ora de Vis

 

CAP. VII. CONDITII PENTRU BUNA DESFASURARE A SEMINARULUI

Art.21 – Se poate participa de pe smartphone, laptop, tabletă sau calculator cu acces bun la internet, cu utilizarea camerei web deschisa pe tot parcursul sesiunilor de terapie.
Art.22 – Participantul când intră in camera zoom are obligatia de a-si scrie numele complet pentru a-i putea fi permis accesul in sala virtuală de seminar prin link-ul care i-a fost trimis in prelabil. In cazul in care intrati în sala zoom de pe iphone  introduceti-va complet numele si prenumele, deoarece în caz contrar în “sala de asteptare” va apare, în loc de nume, cuvântul “iphone” – motiv pentru care nu se va acorda acces persoanei respective, neputându-o identifica.
Art.23 – Intrarea pe platforma începe cu 10 minute înainte, având camera web pornită, dar cu microfonul inchis.
Art.24 – Nu este permisă înregistrarea de către participanți sub nicio formă, audio sau video, integrală sau parțială a sesiunilor de terapie – din motive de confidențialitate.
Art.25 – La sesiunile online, vă rog sa fiti punctuali, intrând in sală din timp, deoarece sedintele nu se vor prelungi peste timpul pe care vi l-ati rezervat prin programare.

 

CAP. VIII. CONDITIA DE ETICA

Art.27– In timpul sesiunilor este obligatoriu să fie în încăpere doar clientul, deoarece nu este etic să beneficieze de experiența terapeutului aceia care nu au achitat taxa de participare.
Art.28 – In cazul in care un client nu colaborează armonios și nu respectă conditiile de desfasurare a sedintelor, având un comportament neadecvat, terapeutul poate opri in orice moment sesiunea online, iar clientul nu va mai avea acces nici la servicii ulterioare.

 

CAP. IX. RESPECTAREA DREPTULUI DE AUTOR

Art.29 – Psiholog Nicoleta Boghianu deține toate drepturile de autor, drepturi de proprietate intelectuală a informațiilor prezentate în cadrul programului de hipno-psihoterapie pe care l-a structurat.
Art.30 – Incălcarea drepturilor de autor fără consimțământul autorului, constituie prejudicierea autorului, ori titularului drepturilor de utilizare, si, în cazuri grave atrage după sine obligarea la daune-interese;
Art.31 – In timpul evenimentelor este STRICT INTERZISĂ înregistrarea audio/video de către clienti. Materialul înregistrat este proprietatea psih. Nicoleta Boghianu.
Mentionăm faptul că, NU comercializam audio-videouri (pre)înregistrate!
Art.32 – Participarea la sedintele de terapie NU acordă clientului o calificare şi NU-i dă dreptul de a folosi programul de hipno-psihoterapie structurat de psih. Nicoleta Boghianu. În momentul de faţă, singurul care poate folosi acest program este psih. Victor Adrian Gavrilov.
Art.33 – In caz de încălcare de către client a prevederilor contractuale, psihoterapeutul ii va aduce la cunoștință acestuia că urmează sa-i restricționeze accesul la evenimentul curent sau la cele viitoare cu titlu de sancțiune pentru încălcarea obligațiilor contractuale.

 

CAP. X. RETURNAREA TAXEI DE PARTICIPARE

Taxa de participare este nerambursabilă. In cazul in care clientul anunta ca anuleaza sedinta cu 24 de ore inainte, taxa poate fi totuși folosită pentru participarea la o sedinta ulterioara, programata de comun acord, timp de maxim o luna.Taxa de participare este nominală și netransferabilă.

 

CAP.XI. NERESPECTAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

În cazul încălcării Termenilor și Condițiilor de mai sus, psihoterapeutul este îndreptățit să interzică clientului prezența la eveniment, fără a fi obligat la restituirea taxei de participare.

 

CAP. XII. LITIGII – LEGEA APLICABILA

Relațiile contractuale dintre părți sunt guvernate de legea română. Orice litigiu care nu poate fi rezolvat pe cale amiabila va fi trimis spre soluționare instanțelor competente.

 

 Despre programul de hipno-psihoterapie

 

GDPR – politica de confidentialitate

Comments are closed.